CREIXEMENT LOGÍSTIC: REUNIÓ ENTRE TRANSPORTISTES SUECS I ESPANYOLS

El creixement logístic és ja una realitat després d’anys de dura crisi i bona prova d’això és que cada vegada amb més freqüència es realitzen reunions a nivell internacional per avaluar la situació del sector de la logística i el transport.

A la seu de l’Associació Canària de Transportistes van reunir a principis del mes de desembre representants de la Federació Nacional d’Associacions de Transport d’Espanya (Fenadismer) i representants de l’Associació de Transportistes de Suècia.

L’objectiu de la reunió era analitzar la situació que travessa el sector del transport en els dos països i avaluar els possibles reptes que el sector haurà d’enfrontar en un futur pròxim.

L’estructura empresarial en el sector del transport a Espanya i Suècia és similar, amb un gran predomini d’empreses petites (més del 80%) que tenen flotes formades per menys de cinc vehicles. A nivell d’ocupació les empreses espanyoles superen les sueques, amb un total de 460.000 treballadors en el sector del transport, mentre que a Suècia el nombre de treballadors d’aquest sector a penes supera els 85.000 empleats.

Un dels principals punts estudiats durant la reunió va ser la preocupació que existeix a nivell europeu per la competència deslleial que estan exercint algunes empreses de transport ubicades en països de l’est d’Europa.

Les flotes de països com Polònia, Bulgària i Romania estan baixant els seus preus a nivells que no permeten a les empreses nacionals competir en condicions d’igualtat, el que s’ha traduït en un increment de flotes de l’est d’Europa en les importacions i exportacions de ser realitzen a tot Europa.

Com a conclusió de la trobada els assistents van recalcar la necessitat que les associacions de transportistes segueixin col·laborant a nivell internacional per tal de defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses en els seus respectius països i enfront de les institucions europees.