Les petites i mitjanes empreses, conegudes com pimes, conformen gran part del teixit empresarial no només d’Espanya, sinó també de tots els països del nostre entorn. L’assessorament en comerç exterior pot ser clau perquè moltes d’elles augmentin els seus beneficis.

Les pimes es troben en un mercat molt competitiu i en ocasions la manca de previsió les porta al fracàs, com ha ocorregut durant la recent crisi econòmica.

En un món que està cada vegada més globalitzat les pimes no poden centrar-se únicament en vendre els seus productes o serveis dins el mercat local, tot el contrari, han d’estar preparades per portar la qualitat dels productes o serveis que ofereixen fora de les fronteres nacionals. D’aquesta manera sobreviure als períodes d’inestabilitat econòmica es torna una opció més viable.

Les pimes compten amb poc personal i no sempre compten amb experts en matèria d’internacionalització, per això cada vegada són més les empreses que confien en els serveis d’assessorament en comerç exterior.

Externalitzant aquest servei les petites i mitjanes empreses s’asseguren tenir a la seva disposició un equip d’experts en comerç internacional que duran a terme tots els passos necessaris perquè l’empresa pugui començar a vendre els seus productes o serveis fora del seu país.

Arribar a un país estranger és complicat per a una persona i molt més per a una empresa. Les pimes han de posar-se al dia en matèria de legislació, contractes, trobar bons proveïdors o distribuïdors, fer estudis de mercat, tramitar llicències, descobrir la millor manera de transportar la mercaderia d’un lloc a un altre i molt més.

Totes aquestes operacions són complexes i requereixen una gran inversió de temps i de diners, per això confiar totes aquestes activitats a especialistes en comerç exterior pot suposar a la llarga la decisió més intel·ligent.