Canal logística Espanya: camions i contaminació

La contaminació a les grans ciutats està aquests dies en boca de tots. L’excés d’emissions nocives a l’atmosfera per part de llars i empreses i la manca de pluges estan agreujant el problema de la contaminació i ajuntaments com el de Madrid estan prenent mesures per reduir els nivells de contaminació.

Les mesures tendents a reduir la contaminació afecta el canal logística Espanya, per això s’estan prenent mesures per intentar que la conservació del medi ambient no afecti les empreses de logística urbana.
En el cas concret de Madrid s’està revisant el protocol d’actuació per tal de redefinir el que ha d’entendre com a vehicle comercial o industrial, de manera que aquest tipus de vehicles puguin circular pel centre de la ciutat fins i tot en els supòsits de «Escenari 2 «, aquell en què els vehicles que no siguin de residents tenen prohibit aparcar a les zones d’estacionament regulat.
La Confederació Empresarial de Madrid va presentar les seves queixes a l’entendre que aquesta mesura suposava importants pèrdues per a les empreses de logística urbana i els comerços que esperen rebre les mercaderies dels seus proveïdors.
L’objectiu ara és delimitar adequadament que tipus de vehicles han de considerar vehicles comercials i industrials i per tant poden circular en situació de «Escenari 2». És previsible que a més de camions els furgons, furgonetes i fins i tot vehicles que estiguin retolats amb una denominació comercial o industrial puguin circular i aparcar si estan realitzant tasques de logística urbana.
Cal tenir en compte que aquest tipus de mesures s’aplicaran únicament als vehicles de combustible tradicional (dièsel o gasolina) i als vehicles híbrids. Els vehicles de zero emissions, siguin cotxes, camions, etc. poden circular i aparcar a la ciutat sense cap tipus de restricció fins i tot encara que s’hagi declarat el «Escenari 3».