El comerç internacional ofereix una gran quantitat d’oportunitats per a les empreses. Els processos d’internacionalització o globalització que fins fa uns anys eren una cosa gairebé exclusiu de les grans empreses, avui estan a l’abast de les pimes.

Les pimes espanyoles necessiten de la internacionalització per seguir generant valor, per això cada vegada són més les empreses d’aquest tipus que s’atreveixen a fer el salt i globalitzen les seves operacions.

Els ACE (assessors de comerç exterior) poden ser una gran ajuda en aquest tipus de processos. Comptar amb els serveis de professionals d’aquesta branca suposa per a les empreses un gran estalvi de temps i diners.

Els assessors de comerç exterior s’encarreguen d’assessorar l’empresa en tot el seu procés d’internacionalització. Un servei de consultoria d’implantació internacional facilita el contacte entre l’empresa que vol portar els seus productes o serveis a l’estranger i els estats als quals pot portar les seves mercaderies.

A través dels assessors de comerç exterior l’empresa que pretén globalitzar pot estar al dia de les tendències en el mercat exterior, de les oportunitats i amenaces que pot haver per a ella fora de les fronteres nacionals i dels aspectes legals que necessita conèixer per poder operar en un país estranger.

Les empreses que ofereixen serveis d’assessoria en comerç exterior donen als seus clients un servei integral que engloba totes aquelles operacions que són necessàries per aconseguir la internacionalització: des de l’elaboració del pla estratègic de creixement internacional a l’organització de missions comercials, passant per la recerca de nous proveïdors i nous mercats i per la informació sobre la regulació dels mercats internacionals.

Comptar amb els serveis d’assessors de comerç exterior és comptar amb ajuda en la realització de tràmits i gestions que poden ser complexes i desconegudes per a les empreses que no tenen experiència en el mercat exterior.