93 712 17 65 algevasa@algevasa.com

Cross-Docking

 

Algevasa LOGISTICS

CROSS-DOCKING

En Algevasa oferim servei de Cross Docking, sistema de distribució en què les mercaderies són rebudes a la plataforma d’allistament i no s’emmagatzemen, sinó que són preparades per ser enviades de la forma més immediata possible, agilitzant així tot el procés.

El Cross-docking és altament beneficiós i molt rendible per a certes activitats, ja que eliminar les operacions d’emmagatzematge, redueix en temps i costos les operacions logístiques.