93 712 17 65 algevasa@algevasa.com

Avui en dia l’emmagatzematge de mercaderies és un procés en el qual cada vegada tenen més importància diferents eines i tecnologies.

Una de les eines més importants en els magatzems són els equips de moviment. Aquests dispositius permeten als treballadors del magatzem anar d’un lloc a un altre de les instal·lacions transportant alhora quantitats importants de mercaderia.

L’eina més bàsica és la transpaleta. Es tracta d’un mitjà mecànic capaç d’elevar i transportar palets. La transpaleta manual s’eleva i mou a través de la força que exerceix el mosso de magatzem. Aquests dispositius són fàcils de manejar i gairebé no necessiten manteniment, però perquè el seu ús sigui efectiu cal que els sòls del magatzem siguin llisos.

Una altra eina comuna en l’emmagatzematge de mercaderies són els carretons. En l’actualitat les més usades són les carretons retràctils, que permeten variar el centre de gravetat de la càrrega, de manera que aquest vehicle pot maniobrar en passadissos de mida reduïda.

L’ús de apiladors també és bastant freqüent en els magatzems. Es tracta de dispositius molt similars a una transpaleta, però que incorporen a més un pal que permet elevar els palets. Hi apiladors de tracció i elevació manual, apiladors autopropulsats i apiladors mixtes.

Aquestes eines són les més habituals, però també hi ha altres sistemes d’emmagatzematge que permeten automatitzar encara més les tasques de magatzem. Un exemple d’això són els magatzems autoportants, en els quals les prestatgeries formen part de l’estructura de l’edifici i que s’usen freqüentment en tasques d’emmagatzematge molt automatitzades.

Una de les últimes novetats del sector són els sistemes d’emmagatzematge miniload. En aquests casos l’automatització és total i la mercaderia s’emmagatzema a través de caixes o safates que s’encarreguen de moure uns transelevadors per portar la mercaderia fins al lloc d’emmagatzematge o fins a la persona que prepara les comandes.