almacenaje

L’emmagatzematge de mercaderies sempre ha estat en evolució

L’activitat de logística i emmagatzematge és gairebé tan antiga com l’ésser humà a causa de que es tracta d’una tasca imprescindible per cobrir les necessitats més bàsiques.

L’emmagatzematge de mercaderies ha canviat molt amb el pas dels anys i es torna cada vegada més especialitzat en funció del producte de què es tracti.

Al principi el desenvolupament de la tasca d’emmagatzematge es va centrar en la força de la mà d’obra. Els camions es carregaven i descarregaven a mà sense cap tipus d’eina i les mercaderies s’acumulaven sense massa cura en l’espai físic d’emmagatzematge.

Amb l’arribada de noves eines com les transpaletes manuals i els carretons elèctrics el món de l’emmagatzematge de mercaderies va experimentar tota una revolució. La tasca de càrrega i descàrrega de camions podia fer-se llavors d’una forma molt més ràpida i segura. A més, l’arribada de carretons elèctrics va permetre començar a apilar la mercaderia en alçada a través de prestatgeries, el que va suposar un notable increment de la superfície d’emmagatzematge.

Unes dècades després la tecnologia revolució de nou el sector a través de la radiofreqüència. Les pistoles de radiofreqüència permeten localitzar fàcilment un producte al magatzem , el que implica una menor pèrdua de temps a l’hora de preparar una comanda.

En els últims temps l’emmagatzematge de mercaderies s’està fent cada vegada més específic, oferint solucions òptimes per a cada tipus de producte.

De cara al futur els experts del sector advoquen per una presència cada vegada més gran de la tecnologia i un auge del procés de monitorització, que permeti tenir controlada la mercaderia al llarg de tota la cadena de subministrament , de manera que es pugui conèixer l’estat i la ubicació exacta d’un producte des que surt de la factoria de producció fins que arriba al comerç que el posa a disposició del client final.