La logística és un concepte difícil de definir per la gran varietat d’activitats que s’engloben dins el mateix, però en línies generals sol parlar de la logística com el conjunt de processos i procediments que permeten que la mercaderia arribi al seu destinatari final, a través d’un procés que es coneix amb el nom de cadena de subministrament.

La logística és l’activitat que permet que els productes arribin als consumidors, de manera que en el moment actual aquesta activitat ocupa un lloc clau dins de l’estratègia de qualsevol tipus d’empresa.

La importància de la logística a les empreses rau en el necessari que és el poder coordinar totes les operacions que s’han de dur a terme dins de la cadena de subministrament, per aconseguir que la mercaderia arribi al seu destí en òptimes condicions i en el moment adequat.

Gestionar adequadament la cadena de subministrament és una activitat summament complexa, per això la tendència en els últims anys és l’externalització d’aquest servei. D’aquesta manera les empreses estalvien diners i s’asseguren comptar amb experts en el sector de la logística que siguin capaços d’atendre adequadament les necessitats de la seva cadena de subministrament.

La logística té a més una importància vital en les noves formes de comerç. En el sector de la venda en línia o “e-commerce” els consumidors són cada vegada més exigents pel que fa als temps de lliurament ia la política de devolucions del producte si no estan conformes. Aquesta situació fa totalment necessari per a les empreses dedicades a les vendes en línia comptar amb els serveis d’un operador logístic que els ofereixi a altres serveis de logística inversa per dur a terme els procediments de devolució de la mercaderia per part de clients insatisfets.

La logística és un sector dinàmic i en constant canvi per poder adaptar-se a les noves necessitats d’empreses i consumidors.