93 712 17 65 algevasa@algevasa.com
La regulación del transporte de mercancías por carretera


Sol·liciten millores en la regulació del transport de mercaderies per carretera

El Senat demana millores en la regulació d’accés al mercat de transport de mercaderies per carretera, a través d’una moció recolzada pels principals grups parlamentaris.

La moció, aprovada el 12 de setembre, inclou la lluita contra el dúmping social, l’establiment d’una finestreta única de notificació de sancions i el manteniment del requisit d’antiguitat per accedir al sector.

Regulació d’accés a l’activitat

La petició de la cambra alta inclou la lluita contra el dumping ((preus inferiors als locals en les mercaderies importades), per al que es proposa una major cooperació internacional en el reforç de les inspeccions.

En aquest mateix sentit es demana un major control per combatre el frau en les normes socials i de seguretat, així com finalitzar el projecte de llei per regular el desplaçament de treballadors.

A través d’aquesta moció també es busca millores en els drets dels conductors, assegurant la seva dignitat i el compliment de les obligacions laborals i salarials.

En aquest aspecte, se sol·licita condicionar les àrees d’aparcament segur i els serveis de la xarxa de carreteres, per facilitar el compliment dels descansos obligatoris dels transportistes, així com la defensa activa de la “tornada a casa” perquè els conductors puguin fer descansos setmanals en els seus domicilis.

Antiguitat dels vehicles i sancions

Per accedir per primera vegada al sector del transport de mercaderies, s’insta a mantenir l’antiguitat màxima de 5 mesos del vehicle, contribuint al rejoveniment de les flotes, la millora en aspectes mediambientals i la seguretat viària.

El Senat també sol·licita al Govern que les infraccions que impliquin una pèrdua d’honorabilitat siguin les que determini la legislació comunitària.

En conjunt, la moció pretén que es defensi fermament la posició estratègica tan competitiva de les empreses espanyoles en el transport internacional i de cabotatge.