93 712 17 65 algevasa@algevasa.com
algevasa barcelona

Bones notícies per a l’emmagatzematge a Barcelona

Després d’uns anys de dura crisi el sector de l’emmagatzematge a Barcelona per fi comença a veure la llum i la demanda d’espais d’emmagatzematge està en augment novament.

Una de les tendències més noves dins el sector de la logística és la creixent especialització de les empreses. Cada vegada és més freqüència que les companyies que operen en el sector ofereixin als seus clients espais especialment dissenyats per a l’emmagatzematge de les seves mercaderies.

L’interès en oferir un servei cada vegada més personalitzat ha donat lloc a un increment de la superfície dedicada a l’emmagatzematge a Barcelona de productes de temperatura controlada .

L’Associació d’Explotacions Frigorífiques, Logística i Distribució d’Espanya (ALDEFE) ha presentat un estudi que destaca que la superfície dedicada a l’emmagatzematge de productes que requereixen de temperatura controlada va en augment.

L’increment s’ha notat especialment en ciutats com Madrid i Barcelona. A nivell nacional, un 82,40% de la superfície destinada a l’emmagatzematge de productes que requereixen de temperatura controlada es troba en l’actualitat ocupada.

El major aprovisionament d’estoc per part de les empreses implica que està havent-hi un major volum de comerç, el que s’ha traduït en un increment de la facturació de gairebé un 2,5% en els últims mesos.

A nivell social l’increment de l’activitat en el sector logístic també és una bona notícia ja que a mesura que s’incrementen els nivells d’ocupació en els magatzems també s’incrementa la necessitat de contractar personal.

En línies generals 2015 ha estat un bon any per a l’emmagatzematge a Barcelona, destacant alguns sectors com el de la logística de productes de temperatura controlada. De cara al proper any els experts confien que el sector pugui seguir la senda d’un creixement constant i que es mantingui en el temps.