93 712 17 65 algevasa@algevasa.com
almacen

Aconseguir un sistema de logística i magatzems d’èxit no és una tasca senzilla. Les cadenes de subministrament són cada vegada més globals i més complexes i requereixen d’una constant adaptació a l’entorn i les necessitats d’empreses i consumidors.

Els últims estudis portats a terme en matèria de logística i cadena de subministrament destaquen que la clau per a l’èxit rau en una bona planificació de processos.

Tot i que aquesta informació no és nova, crida l’atenció que la major part dels estudis portats a terme sobre aquesta qüestió posen de manifest que molts directius encara no estan al corrent de els eines i mecanismes que poden ajudar-los a reduir costos ia optimitzar els seus processos.

Conèixer i avaluar l’acompliment dels processos que formen part de la cadena de subministrament és vital per saber quines mesures estan funcionant bé, quines es poden millorar i quins han de ser directament eliminades per falta de resultats.

Conèixer a fons la cadena de subministrament és el primer pas per poder prendre decisions encertades en matèria d’implantació de noves mesures. Però no n’hi ha prou amb això, els experts posen en relleu la necessitat d’avaluar novament la cadena de subministrament una vegada que les noves mesures han estat implantades, i tot això per conèixer la seva veritable eficàcia i per poder realitzar els canvis que siguin necessaris abans que sigui tard.

Des que s’adquireix la matèria primera fins que el producte arriba al consumidor final, una bona monitorització de processos és la manera més senzilla i eficaç per desenvolupar una estratègia logística que sigui sòlida i rendible i que sigui capaç d’oferir als clients valor afegit en el servei que han demanat.

La mejora continua de la logística, el almacenamiento y el transporte es vital para que las empresas sigan siendo competitivas en el entorno actual.