Nous peatges a Rússia per a l’empresa de transport

La circulació de camions per les carreteres, especialment dels camions més pesats, suposa un desgast extra per a les carreteres. Les quals al seu torn han d’estar en òptimes condicions per garantir la seguretat de tots els usuaris.

Mentre a Espanya el debat sobre l’ús de mega tràilers segueix obert, a Rússia han adoptat mesures per trobar un equilibri entre la circulació de grans camions i el manteniment adequat de les carreteres.

Des del passat 15 de novembre tots els camions de més de 12 tones de MMA (nacionals o estrangers) que circulin per les autovies russes hauran d’abonar un peatge d’uns dos cèntims per quilòmetre.

L’objectiu d’aquest impost és augmentar la recaptació per ampliar i millorar la xarxa federal d’autovies russes.

Per evitar que els camions hagin de perdre temps parant en els peatges, el pagament de l’impost es pot fer de forma prèvia a través d’Internet (el que agilitzarà la feina de l’empresa de transport) o bé a través de la instal·lació d’un dispositiu OBU a bord del camió.

Per tal de verificar el compliment de la nova obligació de pagament, s’han instal·lat fins a 481 pòrtics de seguiment en els més de 50.000 quilòmetres d’extensió de les autovies russes. A més la flota de patrullatge mòbil s’ha incrementat amb 100 nous vehicles que s’encarregaran de verificar que els camions de més de 12 tones de MMA que circulin per les carreteres russes estiguin al corrent en el pagament del corresponent peatge.

A Espanya l’ús de carreteres de peatge per part de camions és cada vegada més habitual i en l’actualitat s’està desenvolupant un programa pilot per incentivar encara més el seu ús per part de camions. El programa finalitza a finals d’any i s’avaluarà llavors si ha donat resultat o no.

¿No es correcto?