93 712 17 65 algevasa@algevasa.com

Arriben novetats al sector de l’operador logístic integral i és que a partir de 2016 el transport de mercaderies per carretera estarà més vigilat.

L’operador logístic integral és aquell que s’encarrega de tota la cadena de subministrament del producte, incloent per suposat el transport.

 

El sector del transport compta amb una extensa i complexa regulació a Espanya, però tot i les mesures que s’implementen sempre hi ha conductors i empreses disposats a saltar-se la llei. Precisament per això el Ministeri de Foment ha informat que a partir de l’any vinent posarà en marxa un Pla Nacional d’Inspecció l’objectiu fonamental serà detectar l’ús de targetes de tacògraf il·legals.

En els últims mesos s’han incrementat les sancions a camioners i empreses per l’ús de targetes de tacògraf que havien estat donades de baixa per pèrdua però que en realitat estaven sent usades en els camions per duplicar el temps màxim de conducció diari.

Durant l’exercici de 2016 es preveu controlar almenys el 3% de les jornades de treball dels conductors professionals, fet que suposa uns 2.726.710 de jornades de treball. La meitat de les inspeccions seran dutes a terme a la seu de les empreses i l’altra meitat es faran a la carretera.

Un altre dels elements a controlar seran els excessos de pes, especialment en els àmbits en què més infraccions s’han detectat: el transport lleuger dut a terme en furgonetes i els transports en les zones portuàries.

Per tal d’evitar el dúmping social s’ha de controlar especialment el transport dut a terme per empreses de transport residents en altres països. Aquesta mesura té com a objectiu evitar les conductes de competència deslleial pel que fa a les empreses nacionals.

A més del transport de mercaderies, el 2016 també s’incrementarà la vigilància en el transport públic de viatgers i al transport agrícola.