93 712 17 65 algevasa@algevasa.com

Un sector tan dinàmic com el de la logística necessita estar sempre al dia de les últimes novetats tecnològiques que puguin resultar d’aplicació per agilitzar el treball al magatzem i fer més eficient la gestió d’estocs.

Una gestió d’estocs eficient implica una gestió eficaç de l’inventari, fet que suposa per una banda que la empresa els productes estan sent emmagatzemats no tindrà problemes per proveir dels seus productes als seus clients, és a dir, que no va a arribar a haver un desproveïment, i d’altra banda implica que l’estoc emmagatzemat no serà de tal calibre que l’empresa propietària de la mercaderia no vagi a poder posar-lo al mercat i perdi diners.

Aconseguir una adequada gestió de l’estoc a través de tècniques manuals és alguna cosa pràcticament impossible ja que els magatzems acullen al seu interior centenars de tones de productes. No obstant això, gràcies a sistemes com la radiofreqüència, l’emmagatzematge i la gestió s’han simplificat.

A través de la radiofreqüència n’hi ha prou amb incorporar una targeta o etiqueta a la mercaderia perquè aquesta pugui comunicar-se de forma remota amb un lector de freqüències, de manera que es pugui tenir coneixement en tot moment d’en quin lloc es troba un determinat producte.

La radiofreqüència permet trobar ràpidament la mercaderia i deixar constància de tots els moviments que la mateixa hagi realitzat. D’aquesta manera els gestors poden saber ràpidament quanta mercaderia hi ha al magatzem. Tenir tota la mercaderia ben localitzada permet tenir uns nivells més baixos d’inventari, el que suposa un estalvi de costos.

La radiofreqüència permet una disminució de les pèrdues de mercaderia, millora el flux de caixa, facilita una millor utilització dels actius i facilita la retirada del mercat de productes concrets quan sigui necessari.