93 712 17 65 algevasa@algevasa.com

Sistemas de información

 

Algevasa LOGISTICS

SISTEMES D’INFORMACIÓ

En Algevasa els sistemes d’informació disposen es troben formats per un sistema de gestió de magatzems i una xarxa de radiofreqüència que permet el treball on-line a tot el magatzem.

El nostre sistema de gestió està basat en l’ús de tecnologies d’emissió de dades per radiofreqüència i identificació de la mercaderia, així com la seva col·locació mitjançant codis de barres.

Aquest sistema de comunicacions ens permet oferir un millor servei als nostres clients a través de les següents operacions:

Importació i exportació de tot tipus de dades (articles, entrades previstes, comandes, inventaris, etc.)

Tractament de les devolucions dels clients a través de radiofreqüència, utilitzant el codi de barres propi del client.

– La possibilitat de realitzar de manera personalitzada els albarans dels clients.

Registre de la traçabilitat de cada referència dels nostres clients.

Emissió de llistats d’interès per al client (diaris d’entrada i sortida, inventaris valorats o no, etc.)

Realització de la facturació a clients segons els conceptes prèviament acordats.

Manteniment de la informació dels clients relativa a: preus, històrics de comandes, històrics d’enviaments i altres paràmetres d’administració global del magatzem.

– Ens permet determinar, en tot moment, la disposició de les mercaderies dels nostres clients.

– Realitza el tractament de nombres de sèrie per a aquells clients que ho sol·licitin.

El sistema de Algevasa permet donar als seus clients millor qualitat de servei i un extraordinari maneig d’operacions, sabent en tot moment la situació del magatzem.

L’ús d’aquests sistemes de gestió ha donat lloc a una important disminució del nombre d’errors produïts en el magatzem, reduint alhora el temps dedicat a aquestes resolucions. En conseqüència, en Algevasa podem destinar tot el nostre personal a realitzar tasques de magatzem, movent mercaderies i preparant comandes, el que ens permet augmentar l’agilitat i la qualitat del servei.